در رسانه

واحد مرکزی خبر
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
کارشناسان فيليپيني با ابداع نوعي رنگ در صدد کاهش آلودگي هوا در مانيل هستند
روزنامه همشهری

رنگ بزن هوا را تمیز کن


شبکه نشنال جئوگرافی

ناکسوت یکی از شش اختراع برتر آسیا

ناکسوت از سوی شبکه ی نشنال جیوگرافیک به عنوان یکی از 6 اختراع برتر در آسیا انتخاب شده است .
اینوویشنزیا اختراعات مجموعه ی علمی معتبری است که از شبکه ی نشنال جیوگرافیک پخش می شود. این برنامه ی تلویزیونی با کاوش در آخرین پیشرفت های علمی، درخشانترین اختراعات را معرفی می کند . رویکرد این مجموعه ی تلویزیونی تاکید بر تاثیر سریع این اختراعات بر زندگی ما و تعهداتی است که مخترعان داده اند .


خبرگزاری بی بی سی

تجربه مانیل در به کارگیری رنگ هوای پاکخبرگزاری رویترز

تکنولوژی کاتالیتیک برای کاهش آلودگی هوا به یاری هنرمندان در خیابان های مانیل 

هنرمندان مانیل در پروژ های برای کاهش آلودگی هوا شرکت نمودند، این پروژه آلودگی هوا را
از بین م یبرد و یک راه حل جدید برای شلوغ ترین بزرگراه شهر م یباشد. ذرات شیمیایی این
رنگ با بکارگیری نور خورشید سبب تبدیل ذرات خطرناک آلودگی هوا به ذرات بی اثر شده که
سبب کاهش آلودگی هوا م یگردد.

 

خبرگزاری الجزیره

مانیل هوای خود را با رنگ پاک می کند 

 

خبرگزاری بلومبرگ

ساختمانی که هوا را تمیز میکندواحد مرکزی خبر

مکزیکوسیتی، ساختمانی با نمای تصفیه کننده هوا

 

مستند هوای تازه در شبکه الجزیره

مستند ناکسوت در برنامه Earthrise

چهارشنبه 9 مرداد 1392
Earthrise
مجموعه ای است مستند که به بررسی راه حل نوین برای چالش های زیست محیطی امروز با در
نظر گرفتن نگاه خوش بینانه در پروژه های زیست محیطی، علمی، فن آوری و طراحی در سراسر
جهان می پردازد.
در این مستند 7 دقیقه ای از ناکسوت نحوه تولید و نیز آزمایشاتی که بر روی این محصول صورت
پذیرفت را به تصویر کشیده است . همچنین مصاحبه مفصلی با جانسون انکینگ محقق و نیز مدیر
اصلی محصول ناکسوت به عمل آمده ااست.

 

رنگ آمیزی توسط شهردار شهر ساکای ژاپن

رنگ آمیزی ایستگاه قطار شهری به همراه کودکان به مناسبت روز هوای پاک
پروژه های هنری ناکسوت

San Lorenzo Artwork by Bogie Ruiz
هنرمند: Bogie Ruiz

اولین و بزرگترین اثر هنری ناکسوت توسط هنرمند شهیر فیلیپینی بوگی رویز طراحی و اجرا گردید. در این
پروژه از شهردار مانیل و مقامات دولت محلی در اجرای آن دعوت بعمل آمد . طرح مذکور ترکیبی از موجودات اقیانوسی و حیوانات دریایی بصورت نمادین برای کشوری که تمام اطراف آن را اقیانوس فرا گرفته است بهره گرفته شد.
سایز اثر : 1000 متر مربع
این اثر قادر است روزانه آلودگی حاصل از 10.000 خودرو را کاهش دهد.

 

Ortigas Artwork by Baby and
Coco Anne of Studio B+C
هنرمند: استدیو طراحی بی سی.

دومین اثر هنری ناکسوت پروژه سرباز .
این اثر به پاس تقدیر از سربازان و ارتش فیلیپین به دلیل نزدیکی محل پروژه به پادگان نظامی فیلیپین طراحی گردیده است .
سایز اثر : 1000 متر مربع
این اثر قادر است روزانه آلودگی حاصل از
10.000 خودرو را کاهش دهد .

 

Cubao Artwork
هنرمند: تاپیو سنلمن از هلند.

سومین اثر هنری ناکسوت
با نام زیرساختار ها به صورت سمبولیک نشان دهنده زیرساختهای شهری در شهر مانیل و آمادگی رنگ ناکسوت برای تبدیل شدن به بخشی از زیرساختهای شهری برای کاهش هوای آلوده را نشان می دهد .
سایز اثر : 1000 متر مربع
این اثر قادر است روزانه آلودگی حاصل از
10.000 خودرو را کاهش دهد .

 

 

Pasay Tramo
هنرمند: اریک تان.

چهارمین اثر هنری ناکسوت
نمودارهایی که هوا را تصفیه میکند !
این اثر با بهره گیری از چارت ها و نمودارهای آلودگی هوا در شهر مانیل در چند سال گذشته، این اطلاعات را که نماد آلودگی هوا مانیل است به اثری هنری که قابلیت آلودگی هوا را نیز دارد تبدیل کرده است .
سایز اثر : 1000 متر مربع
این اثر قادر است روزانه آلودگی حاصل از 10.000 خودرو را کاهش دهد .

 

Buendia and Estrella
هنرمند: .TBWA

پنجمین اثر هنری ناکسوت
در شهر مانیل به نام درختان ریوی انجام پذیرفت .این اثر با تلفیق درخت و ریه انسان از یک سو بیانگر توجه
ویژه به درختکاری و فضای سبز در کاهش آلودگی هوا و از سوی دیگر نشان دهنده شعار ناکسوت هر متر مربع یک درخت می باشد . همانگونه که پیشتر نیز مطرح شد هر متر رنگ هوای پاک ناکسوت مانند یک درخت بالغ هوا را تصفیه میکند .
سایز اثر : 1000 متر مربع
این اثر قادر است روزانه آلودگی حاصل از 10.000 خودرو را کاهش دهد .

 

 

 
 
  خانه     کارکرد ناکسوت     محصولات     پروژه های ناکسوت     رسانه     مقالات و افتخارات      دانستنیها     درباره ما  
Pars Silkroad Caravan.All Rights Reserved